Polgár Julianna versei:

Délibáb virtuális művészeti lap 2017. Negyedik évad/4. szám.

118. JEL
(Kodály)


                                                                                                            Olyan nemes
                                                                                                            népdalok
                                                                                                            kagylóburkába
                                                                                                            bugyoláltam
                                                                                                            országomat
                                                                                                            - keservből
                                                                                                            kovácsolt
                                                                                                            gyönge
                                                                                                            gyöngyömet -
                                                                                                            melyek
                                                                                                            halhatatlan
                                                                                                            nemzetággá
                                                                                                            növesztették
                                                                                                            kicsiny
                                                                                                            népemet

                                                                                                            ("Ne bántsd
                                                                                                            a magyart!")


                                                                                                            (1984.)

sorkozEGYSZÁZHATVANNYOLCADIK
NAP-SUGALLAT

(Reményrögzítő)

M. F-nek, polihisztori Pegazus-pártolómnak Los A-ba
(és Vita Zsigmond emlékének,
valamint Zsigmond Vilmosnak születésnapján)

Szikra-szült szenvedő az Idő
Esőért esd akár az illatát ontó
kitikkadt büszke hársfa

És minden fölégő fájdalomba dől

Kit lényegi látásra szólít sorsa
tomboló tűzerővel tereli
Nap-Isten Havának páragyolcsa

hogy a remegő Reményt rögzítse JÓvá


                                                                          2000. június 16., Nap-hegy


sorkozEGYSZÁZHUSZONKILENCEDIK HÁLAÉNEK

(Szószületés-legenda)

                                                                          Gyönyörű Gyöngyszavúmnak

Óh én nem tudom hogyan
születik mondatok menhelyén
a SZÓ - e szerelemhírelő sóhaj
szánalom-szénakazlakat szerte-szét
szóró jövőt JELölő fényigás folyam -

Csak szüremlik szakad amíg
ÁHITATtal betölti a málló papírt

Óh én nem tudom miként
forr ki betűk üst-ezüstjéből
a SZÓ - e perbe fogható zengés
anyanyelv-nyoszolyán pihegő
párzó-patakzó csodacsengés -

Csak csobog csermelylik amíg
megejti a FOHÁSZnak álló papírt


                                                                          1996. május 8., Budapest

sorkozEGYSZÁZNYOLCVANHATODIK
NAP-SUGALLAT

(Sólyom-sóhajív)

M. F-nek, polihisztori Pegazus-pártolómnak Los A-ba
(Marosi Ilona: Ősi szimbólum című festményére a Milleniumi Szalonból;
a 155 éves Szinyei Merse Pál, valamint Erdély Miklós emlékének;
Bartis Ferencnek és Horváth Tamásnak születésnapján

Mert Föld-vigyázók kik a Fénybe futnak
*
Mert HAZA-tudók kik a sólyom
sóhajívén suhannak magosba

Turulom turulom -- Tengerig
terelő tajtékos turulom
Távolságtenyerű támaszom

Mert HAZA-hívők kik Emese álmát
továbbszövik szentülő titoknak


                                                                          2000. július 4., Budapest

sorkozHÁROMSZÁZHUSZONKETTEDIK HÁLAÉNEK

(Fűzfa-fohász)

                                                                          Gyönyörű Gyöngyszavúmnak

Pereg pőre-ősz levelem -- Kosárfonó
bőségbozontom lenge-lágy ágai
hogy csupaszodnak -- Mégis virulok
Hát gyönyörködj bennem Te
Gyönyörű Eltévedésem Útrakelésem
Mindenség-Megidéző Vándorom
Míg fönséges Arcodat cirmolom
átremegnek a vágyJELek lombomon
és belesűrüllik Kezed-ékes
hajkoronámba minden rejtelem
- egész Életed -- Fűzfa-fohász ez
Most szeress míg "szép vagyok" míg
adhatok míg szomorú-szelíd
szégyenem nem fordít folyóba
"Zsúfolt zenéM" zengő csöndjén
elalél hajladozó hitem -- Olyan
ősvédelem minden reményrezdülésem
mintha én vigyáznék sorsok tömegére


                                                                          1996. november 17., Budapest

sorkozHÁROMSZÁZHUSZONNYOLCADIK
NAP-SUGALLAT

(Megmaradás-mécs)

M. F-nek, polihisztori Pegazus-pártolómnak Los A-ba
(valamint 65 éves Töröcsik Marinak
és 45 éves Szakály Sándornak születésnapján)

Amikor a Történelem-tenger
tizedelő tajtékhada se tüntethet
el egy életre-nemzett nemzetet
megmaradás-mécsre lobban a Lét

És világol -- Megalkuvásra gyászra
de újszülött barikás bizakodásra
Mert bízni kell - népfogytiglanul -

Kincsköves "KÁRPÁT-ÖL" körhinta
keringéltet kegyelemben kínban


                                                                          2000. november 23., Nap-hegy

sorkozKETTŐSZÁZHETVENHATODIK
NAP-SUGALLAT

(Versagancs-bárd)

M. F-nek, polihisztori Pegazus-pártolómnak Los A-ba
(valamint Pinczésy Judit emlékének;
Bari Károlynak születésnapján)

Bükk aranyán izzó Igében
fölmagasodtál Mítosz-Időbe

veretes Égnek

Szavak szerelmén szöktél szárba
lettél versagancs hulló bárdja

- hazátlan árva -
*
Tűz taraján termő Imákkal
vezess bűnömig - VERSbő vágyra -


                                                                          2000. október 1., Füvészkert

sorkozNYOLCVANEGYEDIK
NAP-SUGALLAT

(Verőfény-költészet)

M. F-nek, polihisztori Pegazus-pártolómnak Los A-ba
a Költészet Világnapján (valamint Johann Sebastian BACH,
Kassák Lajos emlékének; Bárány Tamásnak és Csáji Attilának születésnapján)

Bennem orgonaSZÓ bűvöli
a Hajnalt mintha mennyei Kezdet

Ahogy növények fiatal zöldje

Ahogy orgonabokraim harmatos
hajtványsípjain eljátszik a Nap

úgy izzott a Világ és úgy a MA
*
A hideg verőfény költészete ez


                                                                          2000. március 21., "Budafoki TARA"

sorkozlap tetejére