Mysty Kata versei:

Délibáb virtuális művészeti lap 2015. Második évad/3. szám.

Az őszünktől...félek

Támaszod, a széked,
és ha kell - vétked vagyok,
nem a rangod!
Szítom még haragod?
Van még bizalom...
Sok tavaszt itt hagyok,
s a teledben megfagyok...
Nyaramnak így vége,
az őszünktől úgy félek.
Hiszem, hogy túlélek
bántást, nagyot!
- Bár kicsit belehalok,
de, amit kapok,
- jóként, - a jóért vállalom.
Dehogy fájlalom,
- büszke ártalom...
Erről szól dalom!
Mindig ezt ringatom,
- hisz bölcső a karom,
pedig nem akarom!
Az élet ígéret,
és nem balítélet!

sorkoz

Kéklőn ragyog nagy halom

Szilva, szilva, szilvaszem...
szemről szemre szemezem...

Eső esik lepereg,
tiszta érett felszedem.

Szilva, szilva, szilvaszem,
lekvárt főzök - azt hiszem.

Vízből vízbe... áztatom,
kéklőn ragyog nagy halom.

Mosom, rakom, pancsolom,
a tepsibe berakom.

Szemről szemre szemezem,
a magját majd kiveszem.

Mennyi, mennyi, mennyi szem!
Kicsi apró szilvaszem!

Mosom, rakom, bekapom...
szilva húsát harapom.

Lerbe teszem, kifőzöm...
Az éhséget legyőzöm.

Kész is van a cibere...
ízes dzsem, hát keverem!

Szilva, szilva, szilvaszem,
lekvárt főzök - elteszem.

sorkoz

Délibáb virtuális művészeti lap 2015. Második évad/2. szám.

Mondd ősz...

Jó ez a körforgás neked?
Elkergeted a nyarat,
hogy Te uraljad az eget?!
Ellopod a nap fényét,
és fölperzseld, és díszítsd fák éke?
Kölcsönveszed szivárvány színét,
hogy elkápráztasd tekintetek özönét?!
Szemfényvesztő piktor vagy,
vakon, olykor szájjal is festő...
a mesterfodrászok majmolója,
aki sistergőn sárgára, rikítón
- pirító vörösre színezed át
őszülő lombok tincseit?!
Avartemetőt ácsolsz az elmúlásnak,
díszes temetést
a lombkoporsóba zárt leveleknek?!
Mondd, nem csak ámítás ez?!
Kiszínezed az életet, hogy
a halál is szép legyen?!

sorkoz

Az ősz dala

1.
Vándorszivárványt fest
az ősz piktora: szín, pompa, mandala...
2.
szín, pompa, mandala-
elmúlást feledtet ősz dala...
3.
elmúlást feledtet az ősz dala,
őszülő halánték; kántor-dalnoka...
4.
őszülő halánték kántor - dalnoka,
hallod - mint énekel szirének kara!?
5.
érzed illatát a földnek, szaga motoz
lenn a haldokló levélnek...
6.
hűs hervadás tündöklő pompája,
szemfényvesztő csel:
az élet múlása...

sorkoz

Délibáb virtuális művészeti lap 2014. Első évad/4. szám, november-december.

Sugár Fényben...

Istállóban szürke fény,
A sötétben füst és "Félsz",
Láng lobban, nem szalmaláng,
Világ Fénye hazavár!

Odatéved a pásztor,
ragyog a fénylő jászol.
Odaér a bölcs király,
három is, ez nem vitás...

Kegyeletét rója le:
- Isten Fia! - Trónja lesz!
Hódol Neki a világ,
hisz kegyelme, mint Titán!

Az a Fény oly isteni,
jut belőle neked is,
gyertyát gyújtasz, már elég...
Sugár Fényben, az Te légy!

sorkoz

Szép szavak

Érjenek verssé mind a szép szavak!
Legyen lelkierő, csíra a magban.

Gyökere mélyen a "Jó"! Adja is meg
a Mindenható, új életet nekünk adó!

Add át magad, lelked összes kincsét,
hogy lant lehess itt mindörökké!

Te légy a vigasz, a remény szála,
hogy kössön össze minket hála!

Szeretet, béke, jó egészség...
Legyen nyugodt, békés az újév!

S az, ami korcs, ami roncs,
dobd szemétbe, mást el ne ronts!

Sikertelennek, hibásnak, s mi pótolható,
Szívkovácsa légy, és azt orvosló!

sorkoz

Délibáb virtuális művészeti lap 2014. Első évad/3. szám, szeptember-október.

Otthon... 1989

Bölcsőmet ringató
édes meleg fészek...
Mindig hazaváró
kart nyújt, mit elérek.

Közeleg énfelém,
ölel a szeretet,
az asztalra elém
anyám rak kenyeret.

Mondja és átölel,
lelkével feltüzel...
Kérdez, és kérdez,
válaszomra éhes.

Kenyér helyett a szó
esik jobban nekem,
a városi hűhó
nem az én kenyerem...

Számban az aroma,
mint édes bor íze...
A szomjam is oltja,
mint honi kút vize.

sorkoz

Otthon... 2014

Holt-Szamos,
te szelíd, árva,
sok kis gyerek
örök álma...

Szomjas vágyak
kis lakája,
ittas napok
szivárványa...

Sok-sok bajnak
vétlen oka,
gyászútján
fekete ruha.

Most az emlék
hidat emel,
könnyesen is
hazaterel.

Gyerekké tesz,
futva megyek,
jó anyámhoz
Isten vezet.

Mennybe szállok,
felkiáltok:
újjá szülnek
majd álmok.

sorkoz

Délibáb virtuális művészeti lap 2014. Első évad/2. szám, június-július

Pünkösdi tanítás

Fényed lesz Világod,
jobbítsd a világot!

Éked a szépséged,
Hódítsd közösséged!

Őrizd meg épséged,
Jobbá tesz önkényed!

Alakul énképed,
Alakítsd törvényed!

Használd tehetséged,
Kőbe vési neved!

Emeld az értéked...
Több lesz majd érdemed!

sorkoz

Galamb

Vagyok, mint mindenki más;
erő a lélek tengerén,
sóbányák legmélyén,
víz sziklák lábainál alant.

Öröm szorgos öklökön;
árvacsalán völgykatlan szélén,
csaló egy lyukas csónakon,
galamb a Bárka légterén...

sorkoz

Délibáb virtuális művészeti lap 2014. Első évad/1. szám, április-május

Gyermekem

szívem valami erős pengeél
benne életünk őssejtje éldegél
a szívem dús kalászt termő mező
benne léted testőre védelmező
szívem elrejtett sziklakolostor
benne ott van mindig a mentő ostor
a szívem gyógyító angyali üzenet
benne lelkedet orvosló áldott kenet

sorkoz

Tanítani

Viharban haladni előre.
Sodró árban hánykolódó hajókban;
partot érni parttalan vizeken...
kikötni ismeretlen szigeten...
úszni árban és lapályban...
hullámhegyek karmaiban mélyen.
Partot érni, homokban hemperegni...
színes léggömböket az égnek eregetni...
gyermeki mosolyban megfürödni...
és sikoltani a Mindenség dalát.

sorkoz

lap tetejére