T. Molnár Zsuzsa írása

Délibáb virtuális művészeti lap 2016. Harmadik évad/3. szám

A Délibáb, lentről nézve
2012-10-06 15:25:41, szombat

Olvasom a Délibáb folyóiratunkban a főszerkesztő asszony, Ihász Kovács Éva csendes visszaemlékezését 1992 őszéről, amikor, az irodalmi magazin terve megszületett. Ekkor már sejtettük, hogy valóban megkaptuk a gondolat és a szó szabadságát. Túl vagyunk a szamizdat, a rendőri nyomozás, a rajtaütés és az elkobzás izgalmain. '90-'91-ben még óvatosak voltunk, még nem igazán hittünk a polgári csodában, a szólás, a sajtó szabadságában. A '92-es esztendőben, majd ezt követő időszakban azonban egymás után jelentek meg a szépliteratúra alkotásai, a verskötetek, prózai alkotások, irodalmi magazinok és folyóiratok; napi- és hetilapok, tudományos kiadványok különböző szakterületeken. Ma is tartom azt a véleményemet, hogy a "rendszerváltás" legalapvetőbb, legcsodálatosabb vívmánya: a gondolkodás, az írás, a szólás szabadságágának elismerése volt. Olyan szellemi, alkotói izgalmakat hordozott, mint maga korában Kisfaludy Károly Aurórája, Döbrentei Gábor Erdélyi Múzeuma, vagy 1848 márciusának ifjai által kihirdetett szabad sajtója.
Az alapító főszerkesztő asszony hihetetlen szerénységgel szól a még stencilezett és többször elkobzott irodalmi lapról, a Délibáb elődjéről, a Kiáltásról. Mások szavát idézi, mintha benne sem lett volna a lap megteremtésének küzdőterében. Azokat a neveket hozza elénk, akik szerepet játszottak az akkori kulturális és irodalmi életben, és a Batsányi Cserhát Művészkör lapjának a létrehozásában.
Az Új Testamentum egyik legnagyobb ünnepére, karácsonyra, megjelent az első szám nyolc oldallal. Ajándék mindazoknak, akik létrehozták, akiknek az írásaik bele kerültek, és mindazoknak, akik az elmúlt húsz évben a lap köré gyűltek: művészek, írók, költők és azok is, akik a tollat ez idő tájt vették a kezükbe. Nem utasítottak vissza senkit, akiben a tehetség felszikrázott, de nevelték, támogatták fejlődését. Maga a lap is gyarapodott, minőségben, terjedelemben, nyomdai kivitelben. Köszönhető a Művészkör képzőművészeinek, akik az írott műveket, grafikáikkal, festményeikkel, fotóikkal hangulatilag támogatták. Az anyagiak valahogy mindig előkerültek a folyamatos megjelenéshez. Köszönetet mondhatunk a szponzorálás minden résztvevőjének.
Méltatlan lenne, ha nem szólnánk személy szerint azokról, akik a Délibáb gondját vállukra vették, és terheit 20 éve hordozzák.
Alapító- főszerkesztő: Ihász Kovács Éva költő, író, a Cserhát Művészkör alapító főtitkára.
Élete fordulatai, kitűntetései, megjelent könyveinek jegyzéke mind-mind olvashatók több cím alatt is a Googl híroldalain. Nem ismétlem meg a lap terjedelmi határai miatt sem. Élete, munkássága azon momentumaira térek ki, amelyek számára fontosak voltak, s engem személyesen is megérintettek.
A kezdet: az irodalmi kötődést előre jelző ténye Márai Sándorhoz fűzi. Ő fedezi fel, hogy a gimnazista kislány pályázatában több van, mint egy átlagos iskolai dolgozatban. Később abban a megtiszteltetésben lesz része, hogy a nagyszerű író őt választja a gyengélkedő felesége, Lola mellé felolvasónak, társalkodónak. Ihász Kovács Éva egy nagyszerű visszaemlékezésében a Délibáb hasábjain, elmondta ennek az időszaknak a történetét, nagyon szép jellemzést adva a Márai házaspárról. Prózában írta, de az íróra jellemző líraiság hatotta át.
Később egy teljesen más típusú, kísérletező, szikár költő közelébe sodródott, Kassák Lajos mellé. Tanításai hatással voltak egész életére. Mindenképpen irodalmi alkotóvá kellett válnia, bár természettudományos vonalon indult. Kutató vegyészmérnök lett belőle. A Cserhát Művészkörben és lapalapításban társa, dr. Györgypál Katalin, a Kláris főszerkesztője, nyáron megjelent memoárkötetéhez, Búcsú - sosem volt - Ithakámtól, készült recenziójában írja: "Saját belső lelki törvényeinek engedelmeskedik. Nem lehet befolyásolni (szerencsére). Talán szemsérülése sem volt véletlen: bármennyire sikeresnek ígérkezett a vegyészmérnöki pálya, az nem az ő útja volt. De ezt a művészi - alkotói pályát számára sem adták ingyen." ... "Szépérzék, ösztönös alkotás, mély érzelmek, rengeteg tanulás. Mert van, amit nem lehet megtanulni: a különös tehetséget az emberek bevonásához nemes célokért, akik mind idezarándokolnak a "bázisba", a Körbe."
Mert a Kör a Nagy Alkotás, az irodalom és a társművészetek egy célba terelése, a tehetségek felfedezése, a falvak kultúrájának művelése, nemzeti hagyományok ápolása, könyvek, folyóiratok kiadása. Ezek a célok gyűjtik össze, a már több százas létszámú közösségünket. Kiállításaink, felolvasó délutánjaink, zenei eseményeink kapcsolnak bennünket össze a Délibáb színes lapjain kívül. Összetartó ereje van a Batsányi Cserhát Művészkör államilag elismert irodalmi - művészeti díjainak. Nagy ösztönző erő az alkotások megszületéséhez, az állandó önfejlesztéshez. Lehetne folytatni e laudációt, akár hosszú tanulmány is születhetne Ihász Kovács Éváról, a költőről, az íróról, a művelődésszervezőről.
Azonban álltak mögötte mások is, akikről szólni illik.
Bornemisza Attila - Bornemisza Barnabás János festő, költő és Ihász Kovács Éva fiaként látta meg a napvilágot. Édesapja halála után ketten maradtak, és összefogtak az élet dolgaiban és a művészeti törekvésekben. A nagyszerű költővé érett fiú mindenben támogatta az anyai terveket, ott állt mellette a Délibáb születésénél, azon túl is a mai napig. A Batsányi Cserhát Művészkör elnöke, a Délibáb főszerkesztője, számtalan elismerés birtokosa. (Googl) Tevékeny szervezői és művészeti életút az övé. Jó látni a 20 évvel ezelőtti fotójukat lapunk borítóján: anya és fiú szép összetartozását.
Köszönet mindazoknak, akiknek a fotóját már láthatták a magazinon és az impresszumban.
Hosszú, szép alkotó éveket kívánok nekik, valamint költő -, író-, művész társaimnak a Kör és a Délibáb védő boltíve alatt.

Sudár Lászlóné
A Magyar Kultúra Lovagja
Írói nevén: T. Molnár Zsuzsanna

https://www.youtube.com/channel/UCXvZWJlfF949CCET1ICktaw

Szombathely, 1989-2015lap tetejére