Dr.Killy Ferencné - Maár Helga publicisztikai írásai

Délibáb virtuális művészeti lap 2018. Ötödik évad/3. szám.

Sipos Mari köszöntője

Írta:dr.Killy Ferencné (Maár Helga).
Elhangzott 2018.augusztus 27-én Székesfehérváron, az ŐsfAlköz klubnapján.
Elmondta:Maár Helga és Ideiné Pintér Mária.

     Kedves Marikánk, művész neveden, kedves Sipos Mari!
     Az általad vezetett Ősfalköz jelenlevő és okkal távol maradó tagjai nevében nagyon sok szeretettel köszöntünk.
     Úgy számoltuk, három éve annak, hogy életre hívtad ezt a közösséget egy nagyon szép augusztusi délután. Legtöbb alapító tagunk, itt, e szép belvárosi lakóház udvarán felállított széksorokban figyelt Rád, valamint az éppen szép mandaláival bemutatkozó Pásztor Juditra, majd azt követően töltöttük ki a jelentkezési lapokat.
A meghatódásunkat szeretném tolmácsolni neked, ugyanis szeretnénk megköszönni azt az áldozatkész, fáradhatatlanul lelkesítő munkádat, amit e közösség kialakításáért teszel. Páran itt voltunk a csoport indulásakor, de azóta folyamatosan bővül létszámunk. Olyan személyeket sikerült megnyerned, akikhez közel áll a folytonos művelődés iránti igény, akik nyitottak a művészetek megismerésére, és ihletettséget éreznek a szépség láttán annak megformálására, legyen az vers, vagy írásainak könyvbeli feldolgozása, vagy festővászon életre keltése, de a selyem, az üveg finom festése, a textil képzőművészeti termékké nemesítése, valamint a fotózás is sokakat rabul ejtett.
Ezt a kis közösséget tartod egyben, rendszeres találkozásokat biztosítasz számunkra, folyamatos alkotásokra bátorítasz, biztatsz bennünket. Különleges élményt adó festmény kiállítások és könyvbemutatók sikeres megszervezése, sokasága bizonyítja és igazolja kiváló munkádat. Önzetlenül felkaroltál bennünket, bekerültünk a város kulturális vérkeringésébe, művelődési intézményekben fordulunk meg, irodalmi pályázatok lehetőségeit teremtetted meg. Mi ezek által olyan siker élményekkel gazdagodunk, ami életünknek napfényes oldalához tartozik.
Megismertetsz a miénkhez hasonló csoportokkal, sőt megnyersz tagjaink sorába képzett, számos mestervizsgával rendelkező művészeket, tagjaink sorában több írni szerető olyan tag van, akiknek egyre több könyvbemutatót szervezel. Lehet mondani, hogy tanulunk és egymásra felnézünk, osztozunk sikerélményében.
Egymás inspirálói vagyunk, ezáltal olyan élmények megélői leszünk, aminek létrehozója, mozgató rugója, bátorítója, megrendezője, egy szóval vezetője Te vagy. Vendégül hívsz olyan nagy tudású személyeket, akik a maguk területén kiemelkedőt alkottak, kiváló mestere szakmájának, amit önzetlenül végez a városnak, nekünk a nyitott szemmel járóknak, az olvasóknak, az irodalom a történelem, a művészetek iránt fogékonyaknak. Ezt a ránk szánt idődet szeretnénk most mindannyiunk nevében megköszönni Neked. Márai Sándor írja egy helyütt:”… a legnagyobb ajándék, ha életedből az idődet adod másnak, s ha az nem adott akkor magasztost, szépet, azt már soha vissza nem kapod!”
Köszönjük, hogy mosolyt, jó érzést, kellemes estéket, és önbizalmat adsz számunkra. A közösség pozitív hatása nálam személy szerint a korábbi éveknél intenzívebb versírás és a prózaírás iránti igényben, a magyar költészet iránti folyamatos érdeklődésben teljesedik ki.
Megszerettem verset írni és prózában is egyre inkább kedvem telik. Keresem a szép, irodalmi szavakat, örömforrás számomra. A folyamatos olvasás ad még olyan impulzusokat, amibe bele tudok kapaszkodni és érzem az irodalom lüktetését, a mindentudás vágyát, a szellemi gazdagság egyfajta fokát, amit mindenkinek kívánok, neked pedig nagyon köszönök!
     Szívből kívánunk neked egyéni életedben nagyon jó egészséget, kicsit önző módon ahhoz, hogy a mi kis csapatunk vezetőjeként tovább tudj vinni bennünket, legyen ezáltal sok sikerélményben részed.
Köszönetünk jeléül fogadd szeretettel tőlünk ajándékunkat.
Kívánunk Neked sok boldogságot, erőt és egészséget!

Az Ősfalköz mosolygós alkotó gárdája.lap tetejére