Jogi szabályozás

Fontos! Lapozd és olvasd végig!
Jogi szabályozás: 1949. évi XX. Törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya, 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a 2009. évi CXX Törvény a Polgári Törvénykönyvről, a 1999. évi LXXVI. Törvény a szerzői jogról, 2001. évi LXXVII. Törvény a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény módosításáról. Az Egyetemes Szerzői Jogi Egyezmény, az Európai Megállapodás. Az Európai Közösség vonatkozó irányelvei: 91/250 EGK, 92/100 EGK, 93/83 EGK, 93/98 EGK. Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezmény, az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény. A Szellemi Tulajdon Világszervezete Szerzői Jogi Szerződése (CRNR/DC/94), WIPO Copyright Treaties Implementation Act, Digital Millenium Copyright Act of 1998.Adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletével (GDPR) kapcsolatban a Cserhát Művész Kör (a továbbiakban: Adatkezelő) az alábbi tájékoztatást adja ki a kezelési elvekkel kapcsolatban.

Adatkezelő:
Cserhát Művész Kör
Levelezési címe: 1162 Budapest, Dezsőfia utca 7.
E-mail címe: bcserhat@gmail.com
Telefonszáma: 06-1/409-0969
Honlap címe: www.cserhat-muveszkor.hu
Nyilvántartási szám: 01020007178
Adószám: 18083464-1-42

Kezelt adatok: név, művésznév, lakcím, telefonszám, e-mail cím.
Adatkezelés célja: tagnyilvántartás, kapcsolattartás, rendezvények szervezése.
Adatkezelés időtartama: nyilatkozattételtől számítva visszavonásig, illetve kilépéstől számítva 5 évig.
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Adatkezelési megbízott: Bornemisza Attila.
Adatok tárolása: megnevezett székhely.
Adatok hozzáférhetősége: Bornemisza Attila, Dezső Ilona Anna, Enyediné Simon M. Veronika.
Harmadik félnek kiadás: nem történik, kivétel hivatalos ügyintézési kötelezettségek (pl. Fővárosi Törvényszék, NAV.)

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat az intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett és tárolt adatok védettek legyenek.
Tájékoztatás az érintett jogairól:
Joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Ön személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy korlátozását.
Joga van az adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulás bármely időpontjában történő visszavonásához.
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmim és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.
Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást.
Bármilyen adatkezelési kérdéssel kapcsolatban az adatkezelési megbízottat keressék a bcserhat@gmail.com e-mail címen.
lap tetejére