R.Gyöngyösi Katalin Edit versei:

Délibáb virtuális művészeti lap 2020. Hetedik évad/2. szám.

SZENDERGÉS

töppedten alszanak a fák
szférák szép melódiái
suhannak az éjen át
egy kisangyal megzörgeti
szendergő szemem ablakát
az ég csillagos térképén
átviláglik egy jobb világ


sorkoz

MÉGIS

milliárdnyi fényévre vagy, el nem érhetlek
érzelmek mély kráterében mégis égetsz


sorkoz

KIREKESZTVE

hirtelen fölvillanó, múltban szétpergett
gyűrődött, fakó, fájó emlékképek
mint vulkánból feltörő izzó láva
buján hömpölyögve, háborogva
fölriasztották komisz magányomat
a jelenből kacéran kizártak
duzzadó bizonytalanságok felett
zord kötéltáncra kényszerítettek


sorkoz


TÁNC

Pengeélen táncol az élet
szürke sziklahegyen a halál.
Dicsősége melyiknek csorbul
győzelem násza melyiknek virul
mi dönti el, ki döntheti el? ...


sorkoz

Délibáb virtuális művészeti lap 2014. Első évad/1 szám, április-május

VISSZASZÖKNÉK

a korhadó tébolyodott világ
akárhogy is vetette rám magát
az örökkévalóság rendszerében
életem, örömöm, szenvedésem
szakadatlan csakis az enyém volt
ajándék, mese, tűnő csoda volt
múlandóság tapadó csönd sarából
szívszakadva visszakapaszkodnék
csillag milliárdok fénylő útjairól
e földi élet reszkető karjába
üldözött, didergő, zokogó sorsba is
visszaszöknék, mindent újra kezdenék
nehéz keresztem botladozva cipelném
ha lehetne, ha tehetném

sorkoz

TŐLED, HOZZÁD...

tőled indultam el
és hozzád érkezem
hiába zártad be
a szíved előttem
legbelül dörömbölsz
porcikáimban pörögsz
mindenhol szöszmötölsz
égetsz és felőrölsz


sorkoz

lap tetejére