A Cserhát Művész Kör Bemutatása

A Cserhát Művész Kör országos művészeti, társadalmi szervezet, amely írókat, költőket, képzőművészeket, zenészeket és egyéb társművészeket tömörít. Mintegy háromszáz tagja van.

1969 decemberében Veszprémben alakult, a város ifjú versíróinak, képzőművészeinek, zenészeinek klubjából. Nevét a város 1969. augusztus 6-án elhunyt költőjéről, Cserhát Józsefről kapta. A költő édesanyja, valamint élete párja, Ihász-Kovács Éva engedélyével, 1969. decemberében, a SZOT Művelődési Házban, a Veszprémi Művész Színpad (Pintér Tibor vezetésével) műsorral összekötött névadó ünnepséget tartott. E névadó gáláján, a veszprémi értelmiség, a helyi Napló szerkesztői,Koncz István, Csaba Imre, Bodó Sándor, majd a szekszárdi Csányi László költő, szerkesztő, a Budapesten élő Fodor András költő, Peremartoni Krisztina, a Színművészeti Egyetem hallgatója, a festőművészek közül Kórusz József és Somogyi István jelenlétében alakult meg a Cserhát Klub.
Több városban (Litér, Devecser, Pápa, Tapolca, Várpalota) adtak műsort, Inotán mutatkoztak be, 1970 májusában. Ténylegesen ekkor kezdtek működni. A klub egy stenciles (szamizdat) újságot adott ki Kiáltás címmel, melynek szerkesztői Szentesi István, Bornemisza Attila voltak. Ezt a lapot a rendőrség kétszer elkobozta. A kör két vezetőjét: Bornemisza Attila és Ihász-Kovács Éva Somogyban hívták meg népművelőnek, kinevezéssel mentek dolgozni Somogyfajszra. A veszprémi társaság feloszlott. Somogyban alakult újjá a kör, a Somogyfajszi - Pusztakovácsi Tanács engedélyével, és hét évig működött mint Ifjúsági Klub. (Somogyfajsz, Pusztakovácsi, Libickozma, Szőkepuszta, Osztopán, Nikla) tartozott hozzá.
Több kitüntetést kaptak (Kiváló Ifjúsági Klub, 1974–1975), Az Ifjúságért Kitüntetés). Bekapcsolódott a Somogy megyei Vakok és Gyengénlátók Somogy Megye Csoportjának munkájába, megalakították a Marcali Körzeti csoportját, melynek elnöke Ihász-Kovács Éva lett. 1981 júniusáig működött Somogyban. Niklán, Öreglakon, Kaposváron, Marcaliban, Somogyváron, Barcson, Csurgón adtak rendszeresen műsorokat.
Budapestre költözött vezetőség 1980-ban (Bornemisza Attila, Ihász-Kovács Éva). Az Óbudai Klubházban, majd a XIV. Kerületi Művelődési Házban, végül a Hűvösvölgyi Petőfi Művelődési Központban kaptak helyet. Elnöke Bornemisza János festőművész volt, haláláig. Itt a II. Kerületi Művelődési Osztály, a Marcibányi Művelődési Központban működtette. (1992-1996), a Tinódi Klub-Cserhát Művész Köreként működtek. 1996 szeptemberében mint társadalmi szervezetet bejegyezte a Fővárosi Bíróság 7178 szám alatt. 2002 októberétől, a XVI. kerületi – Corvin Művelődési Házban kaptak helyet. Székhelye: 1162 Budapest, Dezsőfia u. 7. Működési helye: Corvin Művelődési Ház – Erzsébetligeti Színház, 1164 Budapest, Hunyadvár u. 43/c.

Névadónk dr. Cserhát József, József Attila- és Batsányi - díjas költő, akinek tevékenysége folytán alakultunk, a Nyugatos és Népi Írói szellemisége nyomában.

Körünk a XVI. kerületi Erzsébetligeti Színházban működik, immár véglegesen.

Lapunk, a Délibáb folyóirat a Cserhát Művészkör hivatalos művészeti lapja. Megjelenik félévente, májusban és novemberben. 1992 őszén alapította Lovag Ihász-Kovács Éva költő és Lovag Bornemisza Attila költő, esztéta. Az első szám 1992 karácsonyán jelent meg. Többször változott, miután a veszprémi Fiatalok Cserhát Klubja továbbindult Somogyba, ahol a vezetők, mint népművelők dolgoztak, a Berzsenyi-látta szép vidéki környezetbe is elvitték a magyar nyelv s a kultúra magvait. Ezután már az óbudai Zichy kastélyban kapott helyet, majd a II. kerületi Petőfi Művelődési Központban találták magukat a szüntelen-verselők, az írók és más művészek. 1996-ig a Tinódi Klub Cserhát Művész Körének lapja, 1996. szeptemberétől a Cserhát Művészkör hivatalos lapja.
Kulturális és képzőművészeti témákat dolgoz fel. Az első számokat az ART XXI. Művészetpártoló Alapítvány támogatta, majd a Takarékszövetkezetek Országos Szövetsége, később a Biró Family Kiadó és Nyomda, a Nemzeti Alapítvány, a Holland Királyság Nagykövetsége, az Ab Aeternó Kiadó, és az Uránusz Kiadó 2002-ig. 2002-től egyedül, segítség nélkül a Cserhát Művészkör adja ki.

A kör az ország egész területén élő művészeket, írókat, értelmiségieket fog össze, olyan támogatók segítették eddig, mint a II. ker. Önkormányzat, a Takarékszövetkezet, a Nemzeti Alapítvány, az Alkotóművészeti Közalapítvány, a Soros Alapítvány, a Karácsony Sándor emlékére közalapítvány, a Holland Királyság Nagykövetsége, a minisztériumok, az Országgyűlés, Budapest Főpolgármestere, Karcag város polgármestere és más szervek. A millenniumi év óta művészkörünk a Magyar Kulturális Örökség részévé vált.

Olyan egyéniségek tették le névjegyüket, mint Keresztury Dezső, Fodor András, Cseres Tibor, Földeák János, Kassák Lajos, Pap Károlyné, Takács Tibor, Baranyi Ferenc, Illés Endre, Káldi János, Kerék Imre, Czigány György költők, írók, mint Kórusz József, Geiszler József, Somogyi István, Bornemisza László, Kesztyűs Ferenc, Kiss Teréz festőművészek, híres zenészek, operaénekesek: Bodó Árpád, Bánfalvi Béla, Bánfalvi Anna, ifj. Galamb Zoltán, Aszódi Mária, Kolos Edit, Valentin Dániel. Több színművész, így Bodor Tibor, Keres Emil, Lukács Sándor, Bánffy György, Rab Edit, Dunai Tamás, Szabó Ottó, Ágh Éva, Jáki Arpád, Peremartoni Krisztina és mások. A zeneszerző Méhes György és több könnyűzenei énekes.

A Kör örökös főtitkára és alapítója †Ihász-Kovács Éva Nemzetközi-aranydiplomás, Quasimodo-díjas költő, író, esztéta, a Délibáb folyóirat néhai tulajdonos-főszerkesztője, a Magyar Kultúra Lovagja.

Tagságunk széleskörűen oszlik meg hazánk különböző részein. Becsült arány e sok év alatt kb. hétezer ember, alkotók, képzőművészek, írók fordultak meg rendezvényeinken és képviselték azt a szellemi örökséget, amit több mint negyven éve kezdtünk el.

A néhai Hegedűs Géza Kossuth-díjas író, költő, Budapest díszpolgára is tagunk volt, ő ismerte el Ihász-Kovács Évát a kör "szellemi vezérének". Akár Sebeök János író, Sebők Éva költő, Tandori Dezső Kossuth-díjas költő kezdetek óta óvja, szereti társaságunkat. Tette ezt Páskándi Géza Kossuth-díjas iró is, aki még verset is írt a művészkörről annak lapjába, a Délibábba.

Mert "kellenek a kis "körök", amelyekből mint részekből a nagy egész kibontakozik" - mondotta Fodor András Kossuth-díjas költő barátunk egyik fesztiválunk rnegnyitása alkalmával. (A kör vezetői alapító tagjai a Fodor András Irodalmi Társaságnak is.)

Néhány külföldi tagunk is van, és talán elérjük egyszer, hogy nemzetközivé válhatunk. Tisztünk a szép szó, a magyar nyelv tisztelete, ápolása, ebben a reményben adom át a szót kedves és szeretett kollégáimnak, mint ahogyan a Kláris c. lapban (főszerk.: dr. Györgypál Katalin) a lap szerkesztői korábban nagyon szépen kifejtették: "Nem vagyunk egyedül..."

Ebben a szellemben szeretném köszönteni a honlapunk minden kedves olvasóját, majdani tagjainkat, barátainkat!

Lovag Bornemisza Attila
A Cserhát Művész Kör elnöke,
a Délibáb magazin tulajdonos- felelős főszerkesztője.
A Történelmi Nemzetközi Szent Lázár Katonai és Ispotályos lovagrend lovagja, kulturális vezetője-, referense-, bronz-, ezüst- és arany nagykereszttel kitüntetett lovag parancsnoka.

Cserhát Művészkör adatai:
1162 Budapest, Dezsőfia u. 7.
Tel.:06-1- 409-0969
Számlaszám: 11702036-20644688 OTP
Adószám: 18083464-1 -42
Bírósági szám: 7178/1996/09.02.PTK.
bcserhat@gmail.comRENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma:

1 8 0 8 3 4 6 4 - 1 - 4 2

A kedvezményezett neve:

(Ennek kitöltése nem kötelező) Cserhát Művész Kör

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUDNIVALÓK


Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.

FONTOS!


A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletével (GDPR) kapcsolatban a Cserhát Művész Kör (a továbbiakban: Adatkezelő) az alábbi tájékoztatást adja ki a kezelési elvekkel kapcsolatban.
Adatkezelő:
Cserhát Művész Kör
Levelezési címe: 1162 Budapest, Dezsőfia utca 7.
E-mail címe: bcserhat@gmail.com
Telefonszáma: 06-1/409-0969
Honlap címe: www.cserhat-muveszkor.hu
Nyilvántartási szám: 01020007178
Adószám: 18083464-1-42

Kezelt adatok: név, művésznév, lakcím, telefonszám, e-mail cím.
Adatkezelés célja: tagnyilvántartás, kapcsolattartás, rendezvények szervezése.
Adatkezelés időtartama: nyilatkozattételtől számítva visszavonásig, illetve kilépéstől számítva 5 évig.
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Adatkezelési megbízott: Bornemisza Attila.
Adatok tárolása: megnevezett székhely.
Adatok hozzáférhetősége: Bornemisza Attila, Dezső Ilona Anna, Enyediné Simon M. Veronika.
Harmadik félnek kiadás: nem történik, kivétel hivatalos ügyintézési kötelezettségek (pl. Fővárosi Törvényszék, NAV.)

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat az intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett és tárolt adatok védettek legyenek.
Tájékoztatás az érintett jogairól:
Joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Ön személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy korlátozását.
Joga van az adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulás bármely időpontjában történő visszavonásához.
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmim és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.
Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást.
Bármilyen adatkezelési kérdéssel kapcsolatban az adatkezelési megbízottat keressék a bcserhat@gmail.com e-mail címen.


lap tetejére