Bornemisza Attila

Délibáb virtuális művészeti lap 2014. Első évad/2. szám, június-július

bbnala

bbnalaVallástörténet - A Mazdaizmus lényege avagy próféta volt-e Zarathusztra?

Időszámításunk előtt a IX-X. század körül élt Zarathusztra, egy gazdag házból való iráni kereskedő. A végső igazságot akarta megtalálni, és vélte tudni, hogy a föld két részre oszlik: a jó és a rossz Isten egyenletes megosztottságára. Abban az időben, az irán- turáni népek, Perzsia (ma Irán) területén, harcban álltak egymással. A turániak a pásztorok, az irániak földművesek. A dualista eszmevilág kibontakozóban. Mindkét fél követelte a földet. A turáni legelőnek, az iráni pedig azért, hogy bevesse vetőmaggal, és termését learathassa. Az indogermán, vagyis az árja népek i.e.II. évezredi beszivárgásából keletkezett társadalomban harcot vívtak egymással. A pásztorok még ázsiai sztyeppeken, az arabok pedig nyugatra húzódva az arábiai félszigeten, és az ősi Palesztina területén, Idomban és Libanonban éltek. Ádáz harc dúlt a két népréteg között, noha mindkét etnikum árjaként hódította meg a földjét, de annak ellenére, hogy indoeurópai nyelvcsalád tagjaiként még egy nyelven is beszéltek, különböző isteneknek hódoltak. A pásztor turániak Ari mant (Akhrimánt), a törvény istenét imádták, aki kimondta: "— földet nem szabad feltörni, mert kiszabadulnak szellemei és megölik az embereket... Az iráni földművesek pedig úgy tudták, hogy "— meg kell a földet mívelni, mert a Fény, a nap istene így akarja." E két összetevőben lehetett látni, hogy mindenki tanácstalan volt. Ebben az időszakban kb. Kr. e. a X. század körül jelent meg Zarathusztra és álmot látott. Azt álmodta, hogy egy szellem felkéri őt, hogy menjen fel a fényisten egébe, mert az igazságot akarja tudni. "Menj ki az erdőbe, vess le minden ruhadarabot magadról, és a fény istene magához fog emelni — mondta a szellem és eltűnt". Zarathusztra imádkozott, és ekkor megláthatta az ég trónusára ülő Fényt, az Istent, aki magához szólította. Ő kérdéseket tett fel a fénynek, akinek nem volt semmilyen alakja, és megkérdezte, hogy: "— Kicsoda vagy, Uram? — Én vagyok Ahuramazda — szólt a fényben lévő szellem. — És én teremtettem minden élőt és élettelent, az egész mindenséget. Engem tisztelj hát, halálod után egyesülsz velem, a saját ősanyagomba szállsz vissza, te is fény leszel. " Zarathusztra megkérdezte Ahuramazdát: "— Uram, a földön minden olyan silány, hazug, és az emberek gyilkolnak, hazudnak, nőket erőszakolnak, rabolnak. Rossz a földön élni. Ha minden tőled van, a rossz is Te vagy? — Bölcsen szóltál Zarathusztra. Minden én tőlem jön, még a rossz is. Én megteremtettem a látható és láthatatlan világot, de a sötétségben, ahová nem ért el a fényem, felmagasodott egy másik szellem, Ahrimán, és gonosz dolgokat művel a fény ellen. Ő az én rosszabbik oldalam. Elpusztítani nem tudom, mert a mindenségben állandóan vigyázni kell az egyensúlyra. Tőled függ, hogy melyiket választod. Ha a jót, akkor engem választasz. Ha a rosszat, akkor Ahrimánt, a Sötétség Fejedelmét.
- Uram, ki él jól a földön?
- Jól kérdezted fiam. Szeretni kell a földművest, mert ő adja a kenyeret, amivel táplálni kell a népet. De gyűlölni kell azt a földművest, aki nem szánt-vet, hanem öl, rabol. Második fontos dolog: szeretni kell a katonákat, akik megvédik a bevetett földet. De gyűlölni kell azt a katonát, akik támadnak és ölnek, gyilkos szándékkal. Harmadik nagy parancsolat, hogy szeretni kell azt a papot, aki igéimet hirdeti, de gyűlölni kell azt a papot, aki Ahrimán parancsait mondja. Negyedik nagy parancsolat, hogy élj boldogul a földön, soha ne bántsd meg embertársadat, és tiszteld őt, akár engem. Zarathusztra, ezek az én parancsaim. Te tudsz zent nyelven. Az igazság Vesztát jelent. Írd meg ezeket a tanokat a nílusi nádból készült papirosra, menj el a királyhoz, és mondd el neki, hogy jártál Ahuramazda, a fény- isten egében és azt kívánja tőletek, hogy e parancsokat tanuljátok meg, hosszú életet kaptok." Állítólag Zarathusztra még arra is kérte az istenséget, hogy hadd legyen halhatatlan, de a Fény így szólt: "Egy idő múlva terhes lenne a halhatatlanságod, így éld az életedet, mert ha jól töltöd el, akkor hosszú lesz, ha nem Ahrimán törvényei szerint, akkor rövid." És útjára bocsátotta Zarathusztrát. Amikor Zarathusztra "felébredt" delejes álmából, megjelent egy másik istenség is, aki arra csábította, hogy ne higgyen a Fénynek, csak neki, a Sötétség istenének, Ahrimánnak. Zarathusztra megtagadta. De a sötétség így szólt:
"— Írd csak le, amit Ahuramazda mondott, és tanítsd a népnek. A pásztorok feldühödnek ezen, és engem szolgálsz akkor is, ha leírod, akkor is, ha nem írod le, mert a "Zendavisztával" feldühíted a turáni népet, és a háború engem szolgál. — Hát téged is szolgálnom kell? — kiáltott fel Zarathusztra." És ekkor eltűntek a látomások, és otthon volt, családja körében, és tanította a törvényt. 50 éven keresztül folyt a vér, és győzött a mazdaizmus. Legyőzték a pásztor törzseket, és egészen Indiáig terjedt a Zendaveszta tan. Ekkorra már Zarathusztra megöregedett, és kérte Ahuramazdát, hogy szólítsa magához. Kiment az erdőbe, és ott egy turáni harcos megölte őt. Így halt meg Zarathusztra, a nagy tanító, de tanítása fennmaradt a kereszténység megjelenéséig, sőt tanaiból a Biblia, a Korán is vett át részleteket.
lap tetejére