Cserhát Művész Kör

Röviden a Délibábról

A Délibáb folyóirat a Cserhát Művészkör hivatalos művészeti lapja. Megjelenik félévente, májusban és novemberben.
1992 őszén alapította Dáma Ihász-Kovács Éva költő és Lovag Bornemisza Attila költő, esztéta. Az első szám 1992 karácsonyán jelent meg. 1996-ig a Tinódi Klub Cserhát Művész Körének lapja, 1996. szeptemberétől a Cserhát Művészkör hivatalos lapja.
Kulturális és képzőművészeti témákat dolgoz fel. Az első számokat az ART XXI. Művészetpártoló Alapítvány támogatta, majd a Takarékszövetkezetek Országos Szövetsége, később a Biró Family Kiadó és Nyomda, a Nemzeti Alapítvány, a Holland Királyság Nagykövetsége, az Ab Aeternó Kiadó, és az Uránusz Kiadó 2002-ig. 2002-től egyedül, segítség nélkül a Cserhát Művészkör adja ki.

Az internetes változat célja kibővíteni a nyomdai formát, negyedévente új művek megjelentetésével.

A fejlécen szereplő festményt, Varsányi Edit Zohár készítette emlékül, néhai Ihász-Kovács Éva, a Délibáb folyóirat alapító főszerkesztője, művészkörünk örökös főtitkáráról.

Közlemény

A Cserhát Művész Kör 2021.
évi pályázati kiírása!!!

folytat...

Impresszum

A Cserhát Művész Kör "Délibáb"
negyedévente megjelenő művé-
szeti folyóírat internetes válto-
zatának szekesztősége:

folytat...

Jogi háttér

A szerzők,illetve a művészeti fo-
lyóirat közreműködésével történő
minden újraközlés az eredeti for-
rás-Délibáb művészeti folyóirat
http://delibab-cserhat.hu
feltüntetésével és csak a szerző/
szerkesztő beleegyezésével
lehetséges.

Fontos! Olvasd el!

folytat...

border kép