Csog Szidónia

Délibáb virtuális művészeti lap 2018. Ötödik évad/1. szám.

Beszélgetés Vasi Szabó Jánossal

Csog Szidónia:

"Kódolt üzenet", transzgalaktikus utazások és keretfeszítő írói módszer: "A belső idő olyan dolog, aminek a fontosságára már nagyon korán, az ókor végén rájöttek a szerzők, ha jól emlékszem Szent Ágoston alkalmazta először az írásaiban." Beszélgetés Vasi Szabó Jánossal írói módszerekről és Rakéták és kövek című készülő kötetéről, amelyben "többé-kevésbé fantasztikus történetek", science fiction, film (és/szürreális látásmód), képregények, karmikus sorskönyvek és mélyretörő lélekábrázolásformák polifonikus módon találkoznak.

Vasi Szabó János:

A korábbi, Levegőkovács című kötetem a 2008-2012 közt keletkezett hosszabb prózai munkáimat foglalta össze. Azok "friss" reakciók voltak a környező világ eseményeire. Ez a lassan összeálló negyedik novelláskötet annyiból más, hogy a benne szereplő rövidebb-hosszabb írások (az utolsó kettő - a Sásnyár és az esszé - kivételével), már torzóban megvoltak a nyolcvanas évek vége és kilencvenes évek közepe közti első alkotói időszakomban. Akadnak olyanok, amit csak javítani és némileg aktualizálni kellett az elmúlt fél évtized hatásainak megfelelően - ilyen A gránátalmafa, a Csiplak arázi, a Donomágiában lemegy a nap, sőt az eddigi leghosszabb művem a Thulcandra is -, de sokat vagy teljesen át kellett írni - mint az alternatív-történelmi Kallocsány trilógiát – vagy csak, mint "irodalmi-betétek" jöhettek szóba -, példa rá a Dentaku, az Orbitsville, a Visszatérés...


Csog Szidónia:

Rakéták és kövek avagy posztmodern zarándokút Medjugorjébe címadó írásban "az Ember sorsának misztikuma" és a délszláv testvérháború megjelenítése egyszerre történik :"1993. április 13-át írunk és meghatódva forgatom a gyűrött füzetlapokat. Keserűen veszem tudomásul: elillant az idő, amikor egy fiatal férfi tiszta szívvel hitt a csodában, s elméjét a szürke hétköznapok helyett az Ember sorsának misztikuma felé nyitotta ki. Szégyenkezve visszateszem az íróasztalfiókba a kézirat füzetét." Imperatívusz, rezignált hangnem, dokumentum és szimfonikus szerkezet sajátos módon épül itt egymásba. A Primo, Secundo, Tertio és Epilogat részegységek egzisztenciális időt is tagolnak...

VSzJ:

Igen, a kötet címadó darabja talán a legkülönösebb "sorsú" írásom. Az alaptörténet - az utazás - már a nyolcvanas évek végén megvolt, önéletrajzi elemekkel is dúsítottan. Ám negyedszázad után már komolyabb érvelést igényelt, ezért választottam a posztmodern vendégszöveg-stílust, történelmi- tudományos cikkekből és két irodalmár: Pete László Miklós és Varga Tibor rövid esszérészletéből. A tudományos-szövegek elérhetetlenek voltak sokáig, csak az ezredforduló után lettek hozzáférhetőek. Az írás stílusa is vegyes jegyeket öltött: széppróza és montázsszerűen összeállított publikáció, nagy odafigyelést igényelt ez a szerkezet, hogy ne nőjön egymásra se az epikus útleírás, se a dokumentarista részek. A különböző idősíkok "szimfonikus" egységet alkossanak.


CsSz:

"Néha a történet, ha nem marad ebben a három dimenzióban, akkor hagyni kell átlépni máshová, de hát ezek is az emberiség közös kulturális öröksége. Egy olyan tradíció maradványa, ami megelőzte a mai, eszközt, gépeket használó embert. Várkonyi Nándor szerint legalábbis."- olvasható Vasi Szabó János írói kalauzában. Sol Niger szerint:"Minden világ a szellemen keresztül, a mindentől független Önvalótól függ."A "mindentől független Önvaló" túl az elbeszélői nézőponton az áramlások dinamikáját és a kozmikus szabadságot is sugározza. Ezekben a megtapasztalható dimenziókban hogyan írja önmagát a novella?

VSzJ:

Egy korábbi novellámmal kapcsolatban már említettem a platonikus ideafelfogást, ez akkor a "A katona és a delfinlány" epilógusában tökéletesre sikeredett. Várkonyi Nándorra való utalás ezt a régi bölcseletet a modern korba helyezi. A Sásnyár című legújabb novellám mágikus realizmusa is ebben rejlik.


CsSz:

A különböző írásokban történő dimenzióváltások műfajváltásokat is beidéznek. Mindez oly módon történik, hogy egy komplex és transzparens nézőpont is megnyílik...

VSzJ:

A dimenzió és egyúttal műfajváltásoknak a szerkesztési elvek mellett azon prózai okai voltak, hogy eme részletek akár negyedszázad távlatából kapcsolódnak a textusba, egy másik - sokkal fiatalabb - Vasi Szabó gondolatai, világlátása fogalmazódik meg bennük, ám ezek a cselekmény során inkább sűrítik a mondanivalót, olyan értelmezési lehetőségeket is rejtenek, amit a sztori eredeti környezetében csak elnyújtva, a történet lapos monologizálásával lehetne megoldani. Erre a legsikerültebb példa a Dentaku, történet a kínai szerverről című írás, amiben a "novella a novellában" új szintre emelkedik, több lesz az aktualitást sugalló szövegkörnyezetbe ágyazva, mintha önmagában állna.


CsSz:

A szereplők viszonyulása saját világukhoz szükségképpen mítoszi. Mitológia térbe és időbe kalauzolja az olvasót, amelynek labirintusjárásai rejtett katakombákat is megidéznek...

VSzJ:

Igazat adok Borgesnek, minden író a saját labirintusában kutakodik, igazsága térben és időben a saját multiverzum titkait deríti föl, s adja át az olvasónak. Ám a mitológia az emberiség közös őskönyve, akkor is, ha sokan - világlátásuk szerint - tagadják ezt. Innen nézve, mind ugyanazt a Könyvet írjuk...


CsSz:

Miről is szól az Orbitsville avagy a kettészakított-világ effektus? A Philip K. Dick emlékére írt elbeszélés tárgyát képezi a függőség is, és főhősének sajátos tapasztalatát rögzíti:"A szokásos promóciós anyag képsora zúdult a retinájára: JÁTÉKFÜGGÖ VAGY? NEM JUTSZ HOZZÁ A NAPI ADAGODHOZ? A HELLIS GAME SZAKEMBEREI BIZTOSÍTJÁK A KELLŐ DÓZIST! LETÖLTHETŐ DEMÓK, FILMEK, PATCH-EK EGY CSOMÓ SCREENSHOT: BEBÖKNI! DIKTÁLUNK! ELLENŐRIZD: http://www.hellisgame.eu. Aztán végre a játék logója is összeállt: ORBITSVILLE: DE VERDEELDE WERELD EFFECT".

VSzJ:

A körítés ebben az esetben is legalább olyan fontos, mint a "betét-novella", elektronikus korunk szerkezeteinek bemutatója, ami újjáteremti azt az érzékszervi sokkot, melyet a videofilmeken, CD-ken, sokcsatornás tévémonitorokon, videojátékokon és számítógépeken felnőtt kortársak tapasztalnak. A főhős, Zsombor látszólag magánéleti döntésképtelensége - nem tudja, bevállalja-e kapcsolatát az érzéki, szexuális kontaktuson is túli lelki egyesüléssé - meneküléssé válik a kibertér videojáték világába. A novella összeolvadó két külön dimenziója - a játék és valóság - kísérletet tesz az emberi szubjektum önkeresésérének ábrázolására. Zsombor a mai, sokak által posztmodernnek aposztrofált kor gyermeke, e kor ideológiájának egyik fontos - elsősorban a fejlett nyugatot befolyásoló - törekvése a realitás és virtualitás tartományai közötti határvonal elmosódottá tétele, az akadálytalan átjárás e tartományok között. A valóság és a fikció egyesülése a kibertérben hasonló lélektani függést okoz a kábítószer okozta hallucinációhoz, jelesül a számítógép előállította fiktív világ a valóság alternatívájává válik. A betét-történet viszont - ami a kibertér játék része, ám nem a főhős által várt lövöldözős, csihipuhi fajta: hagyományos SF-szituáció. (Generációs csillaghajó a végtelen űrben. A fedélzeten kialakul egy sajátos társadalom; és minden egészen másképpen történik, mint ahogy azt indításkor elhatározták. Voltaképpen ez a szituáció az emberré válást, az emberi társadalom kialakulását modellezi a szociáldarwinizmus minden változatának ma is divatos hókuszpókuszai nélkül. A lényeget. A szikár történet mögött számos kérdőjel. Miért? Miért teremtünk hierarchiát? Miért a magasan fejlett ember dolgoz ki hierarchikus modelleket? Mit is jelent kiűzetésünk az Édenből? ) Így a sivár, posztmodern valóság egy katarzisszerű befejezéssel manifesztálódik a csak információáramlásban létező kibertérben.


CsSz:

A Poroszkálok megint kékbenyúló mezőkön, Novella öt felvonásban című írás Kallocsány Sándor főhőse Kosztolányi Dezső Esti Kornél alteregóját is felvillantja. Annál is inkább, mert a novella a novellában jelensége keretfeszítő írói módszerré és "kódolt üzenet"-té válik: "Pandúr tétova léptekkel a díványhoz ment, s előkereste a szétszórt sokféle kacat közt a Kallocsány által teleírt paksamétát. Aznap semmi kedve nem volt novellát elemezni. Az alkoholtól nemcsak ujjainak remegése szűnt meg, hanem az irodalom iránti érdeklődése is."

VSzJ:

Mi lett volna, ha...? Az alternatív-történelmet bemutató alkotások Philip K. Dick "Ember a fellegvárban" című díjnyertes regénye után szaporodtak föl, annyira, hogy ma már külön alműfajt alkotnak. Ha nagyvonalúan nézem, leginkább ezek sorába tartoznak, a Zafírtűkön ülnek és a Kallocsány című művem is. Ezek befejező darabja a Poroszkálok...; itt maga az alaptörténet is a nyolcvanas évek végének létező szocializmusában készült - akkor torzóban maradt, és a rendszerváltás darabig okafogyottá is tette -, akárcsak az idézett betét-novella. A főhős neve utalás a tragikus sorsú skandináv írónő, Karin Boye félelmetes antiutópiájának címére: Kallocain. Miként az a sötét hangulatú regény, úgy ez a novella trilógia is egy totális diktatúrának az egyénre kivetülő szociológiai hatásmechanizmusát vizsgálja. Nem tudom, ha ezt a sorozatot ma kellene megírnom, hogy sikerülne, hisz hosszú évtizedek ködlenek az akkori és mostani valóság között. Ahogy a korai szöveget javítottam, bizony a bekattanó emlékek egyre sorjáztak elmémben, s a hátam néha lúdbőrzött a "dézsavű" érzésétől. Mi lett volna, ha kilencvenben, nem sikerül végig vinni a rendszerváltást, sőt, Kubához és a KNDK-hoz hasonlóan, egyedüli szocialista országként árválkodnánk Európa közepén? Választ nem ad a trilógia, csak tovább viszi a gondolatot.CsSz:

A C.S. Lewis emlékét felelevenítő Thulcandra című írás transzgalaktikus utazásokba is beavatja a befogadót. Hogyan történnek ezek az utazások, és a Thulcandra rejtély miről szól? Vízió, jóslás, és jelenvalóság drámai módon történik:"Mintha a Világhíradó nyitóképe peregne lelki szemeim előtt. Európa, Amerika, Ázsia ismert metropoliszai. Aztán minden eltűnik, s megjelenik egy rozsdabarna öntőforma. A vájatai talán betűk, két hosszú sorban. Akár egy ódivatú propaganda filmben: olvadt-sárga fém csorog végig rajtuk, s amint kitölti, felizzik a szöveg:
L’AN MIL NEUF CENS NONANTE NEUF SEPT MOIS
DU CIEL VIENDRA UN GRAND ROI DEFFRAIEUR
Újabb látomás: Párizs az Eiffel-toronnyal, és a Diadalív, előtte a végtelen sugárút tömve emberekkel, akik most nem nyüzsögnek; mozdulatlanul, csendben figyelik az eget, ahonnét egy fekete gépkolosszus ereszkedik alá. Négy lángoló betű: DARS... Az iszonyat kerít hatalmába, ezt alátámasztandó következnek a levegőből felvett képek. Az USA keleti partján égő városok, Közép-Oroszország hamuval takart iparvidéke, a Jangce kiszáradt medrét körülölelő kopár, néptelen táj. (...) Henrik szavaiból nem a gyűlölet süt, hanem a szeretet és a megbocsátás, a békés aranykor ígérete sugárzik. Az öntőforma vöröslő rézzel telik, új a szó: THULCANDRA."


VSzJ:

Az eddig írt leghosszabb prózám, pont a kilencvenes évek közepén készült. Nagy reményeket fűztem hozzá, ám akkor az irodalmunkat szinte teljesen lefedő cinikus-posztmodern stílus (ami még a lenézett lektűr műfajt, az SF-et is uralta, sőt, ha a két meglévő újságukat nézem, uralja ma is) lehetetlenné tette a kiadását... Ez a kudarcélmény - más magánéletbeli nehézségekkel karöltve - érlelték a döntésemet: befejezem az irodalmi munkálkodást. (2008-ig tartottam is magam ehhez az elhatározáshoz.) Néhány éve elővettem a kéziratot, nagyon kevés változtatni valót találtam benne (ezek csak a 2015-ös aktualizálást segítették). A szövegben fontos tartalmat nyerő, az ezredforduló előtti misztikus jóslat köré rajzolt futurisztikus pillanat, hála az égieknek, nem következett be (vagy legalábbis nem tudunk róla...) a textus-környezet épsége érdekében változatlan maradt, viszont lehetőséget adott egy újabb értelmezésre is, amit a cím jelez, és C. S. Lewis szellemiségének megidézése hozott. C. S. Lewis a keresztény sci fi megteremtője. Kritikusa, Donald A. Wolheim szerint: máig talán egyetlen igazi alkotója. Lewis filozófiája mellett, az elbeszélés második része, olyan nagy elődök jövőtörténetei nyomába halad - olykor vitázva velük -, mint Zamjatyin, itt-ott a "szigeti-Huxley", de nyomokban Werfel egy kevésbé ismert könyve is. Stílusa fantasztikus elbeszélés, ami antiutópiára is hajaz. (Egyébként a minap megtaláltam a három évtized alatt fölhalmozott kézirat-papírköteg közt azokat a jegyzeteket, amiket 95-ben, a Thulcandra megírása előtt a helyi könyvtárban összegyűjtöttem - hol volt még a világháló? Meglepett, hogy mennyi dolognak utána jártam akkor, csak néhány példa: a Puszta ország és a Fakó vidék közti fantasztikus átmenet leírásában két előzményre is támaszkodtam: Wells Időgépére illetve a Tibeti Halottas-könyv magyar fordításának Bardóról szóló részére. A "fényszövetség" három népének neve latin fordítás: a formika hangyát, az iubar sugárzót, a hispidus bundás állatot jelent. A szabadkőműves jelképek is valódiak, a francia szöveg Nostradamus apokaliptikus jóslatából való, a felsorolt három szám - 9,11,33 - az ördög számai a középkori misztikusok szerint...) A Thulcandra egyes szám első személyben íródott. Hősnője a huszadikszázadra jellemző ateista (és liberális) elveket valló újságírónő (ezért ódzkodott a műtől a kilencvenes évek baloldali-liberális dominanciájú literája). Az ő jövőbeli "zarándok-útja", személyiségfejlődése a központi eleme – minden kalandos körítés mellett – ennek a hosszú epikus történetnek.


CsSz:

A Lektűr vagy nem lektűr? című írás a borgesi életmű megidézése mellett kérdésfeltevésében is reflektál a szöveglabirintusra : "a Kivételes Helyről, az Egyetlen Pontról, ahonnét a világegyetem minden rezdülése látható, megtapasztalható" . A Lektűr vagy nem lektűr zárt kérdésforma vajon megválaszolható?

VSzJ:

Oka van, hogy a készülő negyedik novellás kötetemet nem egy szépírással, hanem esszével fejezem be. Mint a cím alatt olvasható "többé-kevésbé fantasztikus történetek" is jelzik: nem épp a mai irodalmi-kánon stílusjegyeit viselő írások azok, gyanútlan olvasónak talán lektűr műveknek tűnnek. Ezért soroltam föl valamennyi novella után a kiadásuk helyét, mert ezek kivétel nélkül vagy szépirodalmi(Somogy, beregszászi Együtt, Dunatükör, Délibáb, Kelet Felől, Búvópatak, Polísz, kolozsvári Helikon), vagy elsősorban publicisztikai lapok, némi literai mellékletteló(Kapu, Bécsi Napló, Világ Magyarsága hetilap). Én ebben annak a bizonyítékát látom, hogy akadnak olyan szerkesztőségek, ahol nem a kritikai "akadémizmus", hanem az irodalmi minőség számít, lett- légyen bármilyen stílusban megírva. (Wells, Huxley, Orwell, Vonnegut vagy épp Lewis és Tolkien ugyanúgy a nyugati irodalmi kánon része, mint Joyce, T.S Elliot, Ezra Pound, Doris Lessing és társaik.) De ezzel cáfolom a "lektűr-oldal" kirekesztést, "magasirodalmi" lenézést aposztrofáló jajgatásait is. Hölgyek és urak, talán kidolgozottabb, magvasabb mondanivalót kéne kiadni a kézből: mindjárt csökkenne a "hivatalos" litera presszúrája! További magyarázkodás helyett álljon itt az említett esszé befejezése: "Borges munkái a valóságot írják le, de a mítoszok és filozófiák keresztezését hozzák létre. S miben "testvérek" Le Guin műveivel? Az ünnepélyesség, az örökkévalóság érvényességével. Lehetnének akár nemes - lektűr - fantasy is, ám minden kapocs ellenére, ami a zsánerhez köti őket, Borges műveiben találkozik a filozófia és a rege a rendszerező vallástudománnyal. Ez a gondos helyválasztás megmenti Borges műveit a lektűrnek nevezett mélyirodalmi áramlatok szívóhatásától. Áttérni Borges labirintus- elbeszéléseiből a mai vámpíros, zombis fantasztikus irodalomra, szerfölött kellemetlen megrázkódtatás."

lap tetejére